Proksimallerin ve oklüzal alanların nihai şekillendirilmesi için ofset bıçaklar. Zor bölgelere erişim sağlar. TN Kaplamalıdır.